ความเห็น 34356

อนิจจา! GotoKnow.org

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

พลังแห่งความคิด...และการสร้างสรรค์

ขอให้เดินต่ออย่างมุ่งมั่น...

อย่าหวั่นและไหว

เพราะ..ทุกก้าวย่าง..ย่อมมีอุปสรรค

คนข้างใน..มองไม่เห็น...ไม่เป็นไร

คนข้างนอก...ได้ประจักษ์..ในสิ่งที่ท่านทำ

อย่างศรัทธา..เพื่อท้องถิ่น คน ชุมชน สังคม