ความเห็น 34355

ฝากเนื้อฝากตัว

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ขอให้มีความสุข ความเจิญในหน้าที่การงานทั้งชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
ทำงานตามหน้าที่เพื่อฝึกฝนตนสู่ความสะอาด ความสว่าง  สงบ

พยายามละ เลิกเป็นตัวแปรในปรากฏการณ์ที่เราศึกษา มิใช่ด้วยการละเลย แต่ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดของการเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้