ความเห็น 343547

พิธีมอบทุน..โดยฯพณฯบรรหาร คุณหญิงแจ่มใส ..โรงเรียนบางลี่วิทยา ให้เด็กเป็นใหญ่อีกครั้ง

เขียนเมื่อ 

ชมรูปร่างหน้าตา น.ส.สุวิมล ใจเก่งกาจ  ท่านบรรหาร ตั้งใจฟัง ภาษาจีน

ฯพณฯ บรรหาร คุณหญิงแจ่มใส  ศิลปอาชา  มอบทุน

งานนี้ ครู อาจารย์ สบายแฮ......สภานักเรียนเขาจัดการเองทั้งหมด