ความเห็น 34344

หมอตรวจอาการ วินิจฉัย และรักษา โรคความยากจน

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ น่าจะปรับแนวคิดจากคลินิกตรวจวินิจฉัยโรคความยากจนโดยส่วนราชการ แล้วเป็นผู้รักษามาใช้การจัดการความรู้ซึ่งมีแนวคิดให้ส่วนราชการเป็นวิทยากรกระบวนการให้คนไข้เรียนรู้โรคความยากจนด้วยกันเองจากข้อมูลครัวเรือนและชุมชนโดยแบ่งเป็น4ระดับตามแนวทางโครงการแก้จนเมืองนคร
เห็นด้วยครูนอกโรงเรียนอย่างยิ่งว่าควรสนธิกำลัง(ศัพท์ทางทหาร)โครงการคาราวานแก้จนกับจัดการความรู้แก้จนเมืองนครเข้าด้วยกัน เรื่องนี้ประธานคุณเอื้อน่าจะจัดประชุมวงคุณเอื้อจังหวัดทำความเข้าใจกัน งานจะไปได้ไกลมากทีเดียว
ขอเอาใจช่วยครูนอกโรงเรียนทำภารกิจในต.ปากพูนประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับ