ความเห็น 3428

พระไตรปิฎก "ตอนว่าด้วยพระสูตร"

ลูกหลานคนชุมพร
IP: xxx.151.140.118
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับ ส่วนใหญ่ชาวพุทธไม่ค่อยได้ศึกษาอย่างจริงจัง ที่เคยเรียนในสถานศึกษา ก็เรียนเอาเพื่อสอบ พอสอบผ่านก็ลืม ถ้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหัวหอก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เผยแพร่ และนำไปสู่การปฏิบัติด้วย ก็จะดียิ่ง