ความเห็น 34122

ก่อนอีแหลง...

หรอย
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

    ยังเชื่อมั่นและศรัทธาการตกผลึกภูมิปัญญาและเพื่อการส่งต่อ

     การบันทึกต้องมีหลายรูปแบบและหลากหลาย......และความใส่ใจในศิลปะการบันทึกเป็นสิ่งจำเป็น