ความเห็น 340907

การประกอบอาชีพของคนชนบท

เขียนเมื่อ 
  • เป็นกำลังใจให้ทุกคน  ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  • โลกาภิวัตน์ ในมุมมองของพวกเรา ทำให้เห็นข้อดี  ข้อเสีย หรือทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในชุมชนชนบท 
  • ชุมชนชนบทจะอยู่กับกระแสโลกาภิวัตน์ ได้อย่างไร 
  • ลองช่วยกันเติมเต็ม  อีกนิด ดีไหม