ความเห็น 3391

พระไตรปิฎก "ตอนว่าด้วยพระสูตร"

ผลการดำเนินงานปาฐกถาธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกกับชาวพุทธ จังหวัดชุมพร
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

ติดตามผลการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระไตรปิฎก  "ตอนว่าด้วยพระสูตร" การปาฐกถาธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกกับชาวพุทธ  โดย  พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธรรมยุติ) เจ้าอาสวัดโพธิการาม  จากบล็อก chumphon-culture  ในวันที่  ๘ ตุลาคม  ๒๕๔๘ ค่ะ