ความเห็น 338889

ทำบุญร่วมชาวบ้าน

เขียนเมื่อ 
  • ตามไปดูภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่ค่ะ
  • และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ศูนย์ฯ ได้ทำอีกหลากหลายกิจกรรม เช่น การเยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบเทศบาลนาอ้อ การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลธุรกิจ NEC