ความเห็น 338731

เฮฮา2 ตอน อ.ขจิต ฝอยทอง

เขียนเมื่อ 

พ่อคะ

ถ้าวันที่ 12 สค. ตกเครื่อง 15.00 น.ที่ดอนเมือง จะตามไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ เดินทางวันที่  12 TG 116 ออกจากกทม.17.15 ถึง 18.25 น.  นะคะ