ความเห็น 338553

ครั้งแรกในชีวิตที่เป็นครู

เขียนเมื่อ 
ไมสำคัญว่าเราฝันอยากเป็นอะไร สำคัญที่ว่า ณ ปัจจุบันคืออะไรที่เราเป็นและทำมันให้ดีที่สุดหรือยัง