ความเห็น 338503

ความหวัง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...อ.เชษฐา

จากแนวคิดและความรู้ที่ได้ต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันก่อนนั้น ตอนนี้กะปุ๋ม...ลุกขึ้นมาก้าวเดินต่อในเรื่องที่สนใจศึกษาค่ะ

จาก case ที่ศึกษา...ที่ตัวผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นว่าตนเอง...สามารถหายได้...หากรู้และเข้าใจในสาเหตุของตนเอง... โรคที่เป็นนั้นเป็นเพราะจากการวินิจฉัย...หากตามสภาพแห่งธรรมชาตินั้น เขารู้แต่ว่าเขาเจอสภาวะแห่งความทุกข์....และเมื่อเขาเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเขาถูกประทับตราด้วยโรค schizophenia แต่ตัวเขาเองเขาไม่ทราบหรอกว่าโรคนี้คืออะไร เขารู้แตว่าเขาถูกลิดรอนสิทธิทางสังคมไปสมัครงาน หรือทำงานที่ไหนไม่ได้ เพราะเขามีประวัติเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช..

ตอนนี้จากความรู้สึกที่ประสบซ้ำในความล้มเหลวของชีวิต... เขามีความเชื่อว่า เขาสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งยา... เข้าปีที่สองกับสภาพชีวิตที่ไม่ต้องทานยา... อาจจะยังไม่ใช่บทสรุปทั้งหมด ... แต่เป็นเรื่องที่กะปุ๋มกำลังติดตามอยู่...

และสิ่งที่กำลังดำเนินต่อตอนนี้ คือ กำลังให้พี่เขียวรวบรวมข้อมูลในผู้ป่วยที่เข้าร่วมกลุ่มบำบัด...และเข้าสู่ phase II ของการศึกษาตนเองโดยจะนำแนวคิดrecovery orientation มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา

กะปุ๋มจะพยายามทยอยนำมาเล่าความก้าวหน้าให้ฟังนะคะ

ขอบคุณมากนะคะ...สำหรับ "ความหวัง"

(^____^)

กะปุ๋ม