ความเห็น 337839

ทำบุญร่วมชาวบ้าน

เขียนเมื่อ 

อาจารย์อำนวยที่เคารพ

  • ช่วงกลางเดือนไปดูกิจกรรมสรุปงานเครือข่ายเยาวชนอีสาน
  • มีชุมชนแก้งสนามนางที่วัยรุ่นยกหมู่บ้านทำร้ายกัน
  • เขาแก้ปัญยหาโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อ
  • ปัจจุบันทั้งสองหมู่บ้านเป็นเพื่อนกัน ไม่ทะเลากัน
  • หากสนใจลองสอบถามที่เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ (อ.รัชฎา ภาควิชาทันตกรรมชุมชนครับ)เผื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริการชุมชนครับ