ความเห็น 33711

อนิจจา! GotoKnow.org

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

พี่เม่ย ครับ

     ได้ข้อสรุปแล้วครับว่าโดน Block แต่จะเจตนาหรือเป็นที่เทคนิค อันนี้จะขอดูมติที่ประชุมครับว่าระบุไว้หรือไม่อย่างไร แต่คิดว่าจะบันทึกแสดงเหตุผลไป น่าจะใช้ได้นะครับ ซึ่งก็เหมือนที่บอกครับว่าเพื่ออีกหลาย ๆ คน เพราะในส่วนผมนั้น 1) ไม่ค่อยได้อยู่สำนักงานฯ และ 2) ผมใช้ GPRS ได้ครับ