ความเห็น 33624

ระบบสารสนเทศ

ลักขณา เทศหล้า
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

งานสารสนเทศที่ออกมาดีหน้าอ่านหน้าสนใจ

ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็น
สารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว
และถูกต้อง