ความเห็น 335863

การประชุมผู้บริหารกรมฯครั้งที่ 33/2550

ไพรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.64.61.204
เขียนเมื่อ 
ผมบอกว่าเราจะต้องเพิ่มรายได้จากผลผลิตอีก 1 เท่าต้ว ภายใน 5 ปี โดยเน้นรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะต้องมีศูนย์คัดแยกเอาแต่ของที่ดี มีคุณภาพเท่านั้นที่จะเข้ามาสู่ตลาด ที่ไม่มีคุณภาพนำไปแปรรูป และขายเป็นสินค้าคุณภาพตำไป เกษตรกรจะได้พัฒนาผลผลิตของตนเองด้วย