ความเห็น 33472

AAR:การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มศักยภาพจนท.ตรวจสอบภายใน ด้านจัดซื้อจ้างโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์"

audit3 mau.
IP: xxx.28.35.3
เขียนเมื่อ 

ต้องขออภัยอย่างสูงค่ะ เนื่องจาก เป็นการเขียน AAR ช่วงสุดท้ายของการอบรมพอดี เลยเขียนผิดค่ะ ขอแก้ให้ถูกต้องเป็น "ได้ลองทำ AAR หลังการเข้าร่วมอบรม"

ขอบคุณ อ.Panda และคุณวิชิตมาเลยเลยนะคะที่ทักท้วงและช่วยตอบคำถามค่ะ