ความเห็น 33436

อนิจจา! GotoKnow.org

สายลมแสงแดด
IP: xxx.12.73.11
เขียนเมื่อ 
หรือว่าจะเป็นเพราะ proxy ครับ ท่มัข้อมูลเก่าและเกิดข้อผิดพลาดทำให้ไม่อัพเดท ถ้าใช้ proxy นะครับ