ความเห็น 33301

อนิจจา! GotoKnow.org

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

อ.ทอง ครับ

     ไม่อยากไปคิดเชิงลบให้มากครับ เพียงแต่มองว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดในเชิงเทคนิค เพียงแต่เขียนบันทึกไว้เพื่อบ่งบอกว่า ณ วินาทีนั้น เกิดความคิดอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น