ความเห็น 333

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

กลุ่มของกฤติยา หะยียามา
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

          เห็นด้วยกับข้อความข้างต้น เพราะถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ยังมีการคิดภาษีสำหรับบุคคลที่เสียชีวิตด้วย ไม่ได้รับการยกเว้นเหนือบุคคลที่ยังมีชีวิตแต่อย่างไร เสมือนว่าคนคนนั้นยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นจริงๆ แต่ถ้าคิดในทางตรงข้ามการเก็บภาษีก็เหมือนกับเป็นการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกชนิดหนึ่ง เพราะเงินที่ทุกคนเสียไปนั้นก็นำมาใช้ในการปรับปรุงหรือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่เสียภาษีทั้งนั้น ซึ่งเท่ากับว่าเงินที่เราจ่ายไปเป็นเงินสดนั้นเราได้กลับมาในรูปของสาธารณูปโภคนั้นเอง ซึ่งถึงแม้ผู้ที่เสียชีวิตที่ต้องเสียภาษีจะไม่ได้ใช้ แต่แน่นอนว่าลูกหลานจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทุกคนก็ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงภาษีเพราะเงินที่เราทุกคนเสียไปก็ไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เงินเหล่านั้นได้นำมากระจายความสะดวกสบายสู่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

                                        สมาชิกในกลุ่ม

1.นางสาวกฤติยา      หะยียามา       รหัส 4635009

2.นางสาวชลาลัย       สำเภาเงิน      รหัส 4635066

3.นางสาวณัฐวรรณ    ภิรมยาภรณ์    รหัส 4635084

4.นางสาวประภา       สังขพันธ์        รหัส 4635156  

5.นางสาวพิมรัตน์       เจษฎานุรักษ์  รหัส 4635194

6.นางสาววรมน          เพชรขาว       รหัส 4635254

7.นางสาววรางคณา    กำลัง            รหัส 4635258

8.นางสาวสุทธิณี         แซ่อัน         รหัส 4635317