ความเห็น 33287

หน้าที่ของคุณครู:ภาษาอังกฤษกับอาชีพครู

Kawao
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขออภัยอย่างยิ่งคะ อ้างอิงไม่ครบคะ (แบบว่า มีจรรยาบรรณ น่ะคะ)

ขอ้มูลบางส่วน อ่านมาจาก บทความของ...ท่านอาจารย์วสันต์คะ

วสันต์ อติศัพท์, Ph.D.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์