ความเห็น 33284

หน้าที่ของคุณครู:ภาษาอังกฤษกับอาชีพครู

IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมอีก นะค่ะ

สมัยก่อน เรามักจะเข้าใจว่า สื่อ คือ เทคโนโลยีทางเครื่องมือ (Tool technology) ก็คือการสอนโดยใช้สื่อ ประกอบการสอน (learning by technology) แต่สมัยใหม่นะคะ ต้องเป็น Learning with Technology หรือ ที่ ทาง มข. มักจะใช้คำว่า เทคโนโลยีทางปัญญา (Cognitive Tool)

การเรียนการสอนโดยไม่ใช้สื่ออะไรสักตัว แต่มีวิธีการ มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความรู้ ก็เป็น เทคโนโลยีทางการศึกษา แล้วนะค่ะ