ความเห็น 33270

เด็กน้อย

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

     เด็กน้อย "ไร้นาม" ไม่ทุกข์ทน มีแต่สนใจใฝ่รู้ ค้นหาโดยไม่บอกคำถามแต่เลือกที่จะค้นหา...ค้นหา สิ่งที่น่ารู้ และน่ารู้สำหรับเขา โดยเราไม่ไปตัดสินอะไร