ความเห็น 32939

นอน เท่าไหร่พอ

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.19
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์เปมิช ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • เรื่องวัวทำให้เรือนกระจกร้อน... เท่าที่ทราบจะมีเหตุผลอย่างนี้...
  1). การเลี้ยงวัวอาศัยทุ่งหญ้า การหาทุ่งหญ้าใหม่ๆ มักจะนิยมทำลายป่า ป่าที่ถูกทำลายใหม่ๆ โดยเฉพาะเผา จะมีหญ้างาม ได้ยินว่า ทำอย่างนี้ในอเมริกาใต้
  2). แก๊สที่วัวผายออกมา หรือมูลโคจะมีการย่อยสลาย ดูจะมีแก๊สมีเธนด้วย
  3). แก๊สเรือนกระจกที่สำคัญดูจะมี ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเธน ไนตรัสออกไซด์ และโอโซน
 • สนใจเรื่อง Greenhouse effect (ตัวอย่างจากสารานุกรมวิกิพีเดีย) >>> [[[[[ คลิกที่นี่____Click ]]]]]]

  The greenhouse gases                                

  Water vapor (H2O) causes about 60% of Earth's naturally-occurring greenhouse effect. Other gases influencing the effect include carbon dioxide (CO2) (about 26%), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and ozone (O3) (about 8%) [7]. Collectively, these gases are known as greenhouse gases.

 • ขอท่านผู้อ่านทุกท่านพึงมีความุสุข ความเจริญ ได้อยู่ในที่ที่มีอุตุสัปปายะ (ร้อนพอดี หนาวพอดี เป็นเหตุให้เกิดความสบาย อันสมควรแก่การบำเพ็ญบุญกุศล)เทอญ...