ความเห็น 32774

การจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการคิด

ชลธิรา พลราษฏร์
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

ได้เข้าเยี่ยมชมบล็อคพี่เรืองรัตน์แล้วได้รับความรู้มากค่ะ

ชลธิรา พลราษฏร์

http://gotoknow.org/choltira48