ความเห็น 32709

การจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการคิด

boonard
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

     การเรียนรู้และใช้ทักษะกระบวนการคิดเยี่ยมมากในนามของรองประธานชมรมภาษาไทยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ให้คะแนนประเมินในระดับ ดีเยี่ยมค่ะ

                                   บุญหยาด  พื้นทอง

                                    http://gotoknow.org/boonyard