ความเห็น 325386

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

คนเคยอยู่นคร
IP: xxx.8.170.192
เขียนเมื่อ 

ถ้าถือศีล 5 หรือ ศีล 8 ได้จริง

ไม่ต้องมีวัตถุมงคลอะไรก็มีความสุขความเจริญแน่นอน

ตามพระคาถาที่พระท่านสวดให้พรหลังการให้ศีล