ความเห็น 32469

พิษณุโลก-ขอนแก่น: (3) บุญบั้งไฟ

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ Tom_NU                                
  • วัฒนธรรมอีสานมาแรงครับ น่าสนใจมาก