ความเห็น 32377

ความคิดสร้างสรรค์ วิกฤติกับโอกาส : ภาพยนตร์ The Da vinci code และ หมากเตะ โลกตะลึง

Kawao
IP: xxx.12.97.119
เขียนเมื่อ 

กระตุ้นต่อมอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ได้พอสมควรนะคะ

หนังสองเรื่องนี้  คิดว่าจะไปดูค่ะ  The Da vinci code