ความเห็น 323434

พูดกันจัง...เรื่องลูกค้าสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าในสำนักวิทยบริการ หรือห้องสมุดคณะต่างอ ๆ ของ มข. มีการนำ CRM มาใช้กันบ้างหรือยังคะ  ทำอย่างไรบ้าง มีเอกสารหรือป่าวคะ...กำลังสนใจค่ะ...