ความเห็น 32329

ล่องเรือ...กับนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น

จตุพร
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

คุณแคปหมู...

                ขออภัยที่มา ลปรร.ช้าไปหน่อย ผมไปพักผ่อนมาครับ...ก็เลยห่างจากการเขียนบันทึกไป3-4 วัน ...ขอบคุณครับที่สนใจข้อมูลเหล่านี้ โดยทางกลุ่มทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่แม่ฮ่องสอน มีประเด็นที่เราทำวิจัยกันมาพอสมควรครับ และส่วนหนึ่งทาง โครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน ก็ทำงานพัฒนาเชิงประด็นม่องเที่ยวอยู่

                 ในกระบวนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เราได้ประเด็นปัญหาที่มาจากชุมชน ครับ ส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาพื้นฐาน เช่น เศรษฐกิจชุมชน วิถีชุมชนด้านต่างๆเป็นไปเพื่อการสืบสาน อนุรักษ์ เป็นต้น แต่ไม่ว่าประเด็นพัฒนาใดๆก็ตาม เราได้ลงไปคลุกคลีและทำเวทีกับชุมชนบ่อยๆ เราก็จะเห็นวิถีที่จริงๆของชุมชน เราได้เห็นธรรมชาติของการพัฒนา (ที่เราควรต้องทำความเข้าใจ) เห็นศักยภาพของท้องถิ่น (ที่มีมากกว่าที่คนทั่วไปคิด) ...และเห็นด้านลบผลของการพัฒนาแบบไม่เข้าใจในห้วงที่ผ่านมา  เห็นความไม่เท่าเทียมที่สังคมสร้างขึ้น ...เหล่านี้เป็นต้นครับ

             ก็น่าสนใจดีครับ ผมว่าเรานักพัฒนาเองก็ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ตรงนี้ เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่อง ร่วมกันกับชุมชน ...งานสนุกและท้าทาย หากว่าเราเข้าใจและยอมรับ "ศักยภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์" ครับ

              ยินดีครับ คุณแคปหมู สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในทุกสาระ ทุกเรื่อง เพื่อพัฒนาตนเองครับ