ความเห็น 32287

Brain and Computer

จรัสศรี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

          ขอบคุณที่ส่งรูปท่านคณบดีมาให้กำลังใจลูกน้องทางนี้ เพราะนี้อาจารย์ที่คณะทุก ๆ ท่านกำลังเตรียมตัวเปิดเทอมเตรียมสถานที่ เตรียมการสอน เตรียมโครงการที่จะพัฒนานักศึกษา   ฝ่าย QA ก็เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก  บุคลากรสายสนับสนุนก็เป็นตัวช่วยไปทุกเรื่องรู้สึกเวลาในแต่ละวันเร็วทั้งที่ การทำงานทุกครั้งพยายามวางแผนจัดลำดับความสำคัญ 

          อาจารย์อย่าลืมชวนท่านคณบดีเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CKO เดือน 2-4 มิย. ด้วยนะคะ