ความเห็น 32214

เตรียมความพร้อมกันลงมือเขียน

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

น่าจะเขียนแบบจัดการความรู้ คือ
1)มีวัตถุประสงค์/เป้าหมายในเรื่องที่จะเขียน
2)มีวัตถุประสงค์/เป้าหมายว่าจะให้ใครอ่าน

นึกได้เบื้องต้นเท่านี้ครับ