ความเห็น 32122

Brain and Computer

JJ
IP: xxx.121.178.21
เขียนเมื่อ 

 Pharmacist เรียนท่านอาจารยขจิต

 สายตาเฉียบครับ ท่านเป็นเภสัชกร สายชีวเคมี ลงไปที่ NaNo ครับ