ความเห็น 32015

คำนวณส่วนสูง เด็กไทย

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต อาจารย์ออต...                     
 • ปุตตสูตรอยู่ในอิติวุตตกะ เป็นพระสูตรที่ท่านขุตชุตตรา มหาอุบาสิกาแสดงครับ
 • ดีใจด้วยครับที่อาจารย์ออตสูงกว่าผมประมาณ 1 ซม.
 • สาเหตุที่พี่น้องสูงต่างกันไม่มาก...
  1). พันธุกรรมคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน เปรียบคล้ายกับครอบครัวที่เป็นเบาหวาน ไม่ใช่เป็นทุกคน บางคนเป็น บางคนไม่เป็น (เรื่องนี้ผมมีความเสี่ยง... คุณตาเป็นเบาหวาน)
  2). ได้สารอาหารต่างกัน
  3). นอนไม่เท่ากัน ถึงแม้ชั่วโมงนอนเท่ากันก็หลับลึกไม่เท่ากัน
  4). ความเครียดไม่เท่ากัน
 • ถ้าตอบตามพระพุทธศาสนา... กรรมสร้างสมมาไม่เท่ากันครับ...
  1). กรรมที่มีผลต่อรูปกาย(อุปธิ)ให้บริบูรณ์เป็นศีล คือ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์-เบียดเบียนสัตว์ ฆ่าสัตว์ทำให้อายุสั้น เบียดเบียนสัตว์ทำให้โรคมาก + ร่างกายไม่สมส่วน หรือพิการ
  2). กรรมที่มีผลทำให้รูปกายผิดไปจากคนอื่นมากๆ เป็นสายมิจฉาวาจา(ปากไม่ดี) เช่น ไปว่าคนอื่น "เตี้ยเหมือนตอ" เป็นปัจจัยให้เตี้ย ฯลฯ
  3). พระเถระรูปหนึ่งไปลดความสูงพระเจดีย์ ชาติสุดท้ายท่านเกิดมาเตี้ย...
 • ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอทุกท่านพึงมีปกติงดเว้นจากการฆ่าสัตว์-เบียดเบียนสัตว์ เว้นจากการกล่าวคำไม่ดี(ติเตียนผู้อื่น) และมีรูปกายบริบูรณ์ เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ...