ความเห็น 319965

สภาอาจารย์ : ชื่อนั้นสำคัญไฉน?

ผศ.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
IP: xxx.7.174.105
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับอาจารย์นะค่ะ ควรเปลี่ยนชื่อให้มีความชัดเจน เพราะดูแล้วสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยยังคงมีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการแต่เดิมและพนักงานมหาวิทยาลัย ปะปนกันอยู่ และยังมี  สภาข้าราชการและลูกจ้าง   ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการสาย ก (อาจารย์) อีก ถึงแม้จะมีระเบียบระบุไว้ถึงคำนิยามต่างๆแล้ว แต่น้อยคนที่จะเข้าใจ    ขออนุญาตยกตัวอย่าง ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ใช้ชื่อว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ซึ่งหมายถึง  อาจารย์ ข้าราชการ สาย ข  และพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน ค่ะ (27/12/2547-27/12/249 เคยเป็นเลขาสภาคณาจารย์และข้าราชการค่ะ)