ความเห็น 319740

คุณค่าของความเป็นคน อยู่ที่การ (ได้) ทำงาน

เขียนเมื่อ 

ครับ ดีใจมากที่อย่างน้อยพี่ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า งานของพี่มีคุณค่าเพียงไหน นั่นก็ก็ว่าพี่เองมีคุณค่ามากเช่นกัน เพราะศรัทธาในงานตน เชื่อว่า รางวัลที่พี่ได้จากการแขนบวม อาจจะเป็นการได้หยุดลงอย่างสงบ แล้วทบทวนใจ ให้เห็นถึงความน่ารักของอาชีพการงานเรา

ดีใจจริงๆครับที่พี่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ก้าวหน้าในใจไปอีกขั้นหนึ่งแล้วละ

ขอบคุณครับ