ความเห็น 31892

วัฒนธรรมองค์กร ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

JJ
IP: xxx.121.176.170
เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่านออต เห็นด้วยครับ

 "ขับรถมีมารยาท ใน รั้วมอดินแดง

  เมาไม่ขับในรั้วมอดินแดง

 ไม่ไปมั่วหลังมอดินแดง เจ้าพ่อมอดินแดง จะได้คุ้มครองครับ"