ความเห็น 31787

คำนวณส่วนสูง เด็กไทย

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของหลวงพ่อ(อาจารย์ของอาจารย์ขจิต = ปาจารย์)ที่สอนเรื่องเจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมา & อาจารย์ขจิตที่ไม่ดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์...
  • อานิสงส์ของเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ำเมามีในปุตตสูตรมีอาทิ(ตัวอย่าง)...
    1). ไม่เป็นบ้า
    2). เป็นผู้มากด้วยปัญญา
  • ขอให้ท่านผู้อ่านมีส่วนแห่งคุณความดีอย่างที่หลวงพ่อ(ปาจารย์) และอาจารย์ขจิตมี... เป็นบาทแห่งกุศลธรรมเบื้องสูงยิ่งๆ ขึ้นไปทุกท่านครับ
  • สาธุ สาธุ สาธุ...