ความเห็น 31684

จัดลำดับความคิด...อะไรสำคัญสำหรับชีวิต

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ประเด็นคำถามของคุณ โสภณน่าสนใจ ปัญหาคือในโรงเรียนมีคุณครูแนะแนว แต่บางครั้งเรายังขาดครูแนะแนวที่จบทางด้านจิตวิทยา แถมคุณครูแนะแนวถูกใช้ไปทำงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานที่จะให้คำปรึกษานักเรียน
  • ผมเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลนักเรียนในสถานศึกษา บางครั้งสงสารนักเรียนมากครับที่ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร คุณครูก็น่าสงสารที่ต้องทำงานทุกอย่าง
  • ขอบคุณคุณโสภณ คุณพงศกร และคุณครูวิจิตราที่ทำให้ผมระลึกถึงสมัยสอนในระดับมัธยมศึกษา