ความเห็น 31676

จัดลำดับความคิด...อะไรสำคัญสำหรับชีวิต

vij
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

คุณ "โสภณ"

ขอบคุณค่ะสำหรับคำชื่นชม...มองว่าคลีนิคแก้ปัญหาวัยรุ่นเป็นแนวความคิดที่ดีมากสำหรับสถานศึกษา แต่หากยังขาดซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้ ซึ่งหากผู้ให้คำปรึกษาไม่มีจรรยาบรรณในการให้คำปรึกษาที่ดีพอ อาจจะกลายเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้มารับคำปรึกษา