ความเห็น 3156741

๑,๒๒๐ โควิดกับคลัสเตอร์โรงเรียน..บทเรียนที่ต้องไม่เกิดขึ้น

เขียนเมื่อ 

ที่โรงเรียนต้องไปทำงานตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. ค่ะ ผอ. ต้องเฝ้าระวังอย่างมากค่ะ