ความเห็น 3156733

๑,๒๒๐ โควิดกับคลัสเตอร์โรงเรียน..บทเรียนที่ต้องไม่เกิดขึ้น

เขียนเมื่อ 

ครูน้อย ครูใหญ๋ เวียนหัวหมดแล้วครับ แต่ถึงยังไง ต้องสู้กับความไม่รู้ของนักเรียนต่อไปครับ