ความเห็น 3155910

(บันทึก)..มีเรื่องมาเล่า...นิทาน ..post covid..2021

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณแก้ว อุบล..อายุคน..สั้น..โดยประมาณ สองหมื่นวัน..แต่สิ่งประดิษฐ คิดค้น..นั้น..สุดๆจินตนาการ..ทีเดียว..เนี่ยะ..กำลังแข่งกัน..ไปนอกโลก..กัน