ความเห็น 3155906

(บันทึก)..มีเรื่องมาเล่า...นิทาน ..post covid..2021

เขียนเมื่อ 

โควิด 19 กลับมาล้างความสกปรกของโลก ต่อไปหากคนไม่สนใจ อาจมีเรื่องอื่นๆมาให้เราเห็นอีกก็เป็นได้ค่ะ คุณยายธี