ความเห็น


เห็นด้วยแนวคิดที่กล่าวว่าจะใช้การให้บริการผ่าน Telehealth ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อลดข้อจำกัดของทั้งบุคลกรทางการแพทย์ และตัวผู้รับบริการเองไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องค่าใช้จ่าย การเดินทาง เวลา สถานที่ แต่ก็ต้องพิจารณาในด้านความพร้อมของผู้รับบริการ ความพร้อมของอุปกรณ์ ช่องทางติดต่อสื่อสาร อินเทอร์เน็ต คุณภาพในการให้การบำบัดรักษาด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี