ความเห็น


จากบทความข้างต้น เห็นด้วยกับผู้เขียนที่ว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลดลงแล้ว การให้บริการผ่าน Telehealth หรือ โทรเวชกรรม ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการให้บริการกับผู้รับบริการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความยากลำบากในการเดินทางมายังพื้นที่ของสถานพยาบาล แต่ทั้งนี้ ผมคิดว่าด้วยข้อจำกัดบางประการของโทรเวชกรรม จึงควรพิจารณาการให้บริการในผู้รับบริการเป็นรายกรณีไป หากพิจารณาแล้วว่าการให้บริการทางโทรเวชกรรมอาจทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาลดน้อยลง การเลือกวิธีการลงชุมชน หรือจัดทีมสหวิชาชีพเพื่อเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกลนั้น ๆ ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี