ความเห็น 3155205

สะท้อนความรู้จากหัวข้อ Perspective on health practice in occupational therapy during the COVID-19 pandemic

เขียนเมื่อ 

จากการอ่านบทความข้างต้น ฉันรู้สึกชื่นชมที่ผู้เขียนบทความมีการยกตัวอย่างกิจกรรมในการรักษาผู้รับบริการในรูปแบบต่างๆเช่น teletherapy ทำให้เห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้น และฉันรู้สึกเห็นด้วยกับการที่OTจะต้องศึกษาการใช้งานโปรแกรมต่างๆเพื่อให้รู้ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น