ความเห็น 3155144

ชีวิตที่พอเพียง 3870. อยู่กับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม (๒๑) บันทึกเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีปีใหม่ท่านอาจารย์และสาวน้อยข้างกายค่ะ

ในโอกาสปีใหม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้นครองมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ