ความเห็น 3155107

(บันทึก)..เธอ..ชื่อ "อีวา"..

เขียนเมื่อ 

สวรรค์..บน..กลางดิน..ที่คน..ทุกๆคน สามารถ..เชยชมได้…แกลลอลี่ชีวิต..วันนี้..(…ครอบครอง..ยึดติด..ไม่ได้นะจ๊ะ…)….